Spotkanie Networkingowe środowiska NGO’sów w Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości SKRZYNIA

Braliśmy udział w spotkaniu networkingowym z przedstawicielami wrocławskich organizacji pozarządowych w ???? Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości SKRZYNIA. ????‍????????‍???? Miało ono na celu przedstawienie oferty i możliwości Inkubatora oraz zaoferowanie wsparcia i współpracy w działalności na rzecz ????#biznesbezbarier i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami!

Ale nie tylko! Była to też okazja do poznania się i wspólnych rozważań ???? na temat nowych obszarów współpracy oraz pomysłach wykorzystania infrastruktury i potencjału Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości SKRZYNIA działającego w WPT – Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Obecni byli przedstawiciele Biura Wrocław Bez Barier, Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja Imago, Fundacja SENSoR, Para-NORMAL Activity, Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, TRATWA.