Posts Tagged: #WPEŁNIKOBIECA

#WPEŁNIKOBIECA – Ale to był dzień!

29.07 otworzyliśmy wystawę, która jest naszym pierwszym głosem i krokiem ku rozpowszechnianiu informacji o kobiecości, na którą nie trzeba zasłużyć, która nie ma jednej formy i wymiaru oraz zdecydowanie nie zależy od sprawności fizycznej. estem dumna. Bardzo dumna. Za wszystkich, którzy brali udział w tworzeniu tej wystawy, która porusza tak ważny temat. Jestem wdzięczna za

Read More